Sidor

Om

Jag är doktorand i statsvetenskap och tidigare förbundsordförande i Djurens Rätt (2003–2007).

I min pågående forskning studerar jag diskurser om djur/människa-relationen så som de framträder i den svenska djurskyddspolitiken från 1840-talet till idag.

Här skriver jag oregelbundet om djurs rättigheter och vår speciesistiska kultur ur ett abolitionistiskt, poststrukturalistiskt och psykoanalytiskt vänsterperspektiv.

Inga kommentarer: