Sidor

måndag, september 17, 2007

Bloggtips: James Crump

James Crump är en flitig abolitionistisk bloggare, och hans motto är rakt på sak: "The abolitionists’ greatest act of philanthropy will be to eradicate the welfare organizations. It is servile to accept anything other than justice for animals."

De senaste inläggen tar strid med Peter Singers och Bruce Friedrichs föreställning att djurrätt är en fråga om många små djurskyddssteg, problemet med enfrågekampanjer, och frågan om hur djurskyddet fostrar icke-responsivitet för djurrätt hos allmänheten.

Läs James blog här

Inga kommentarer: