Sidor

torsdag, maj 28, 2009

Aftonbladet.se idag: "Djurplågeriet ett systemfel"

Aftonbladet.se publicerar idag en artikel om djurförtrycket, undertecknad av Alexander Chamberland, Lisa Gålmark, Jens Holm och jag själv.

Så här skriver vi:

Det handlar om följande: Media kommer med en skräckrapport om exempelvis långa och trånga transporter, där djur ofta saknar tillgång till vatten. Folkmassorna upprörs rättmätigt. Politiker och ansvariga på företaget i fråga säger att det här självklart inte ska få förekomma. Utredningar ska tillsättas och reformer genomföras. Debatten dör efter någon vecka och allt verkar vara frid och fröjd. Ett par månader senare avslöjas dock en ny skandal inom djurhållningen och mönstret upprepas. Så har det sett ut i årtionden.

Frågan är hur många gånger det här måste upprepas innan vi inser att det handlar om ett systemfel. Det är jättebra att media avslöjar djurplågeri, men om vi ska kunna uppnå en verklig förändring av situationen får inte debatten röra sig på den här ytliga, populistiska nivån.


Vad som behövs är istället en debatt om speciesismen - inklusive dess relation till andra system av makt och förtryck.

Det är dags att djurdebatten utvecklas bort från får det ytliga, populistiska, massmediala sättet och blir mer systemkritisk och bred. Övergrepp mot djur är ett direkt resultat av samverkan mellan vinstmaximering och speciesism. Dagens kapitalism förvandlar såväl människor som djur och natur till förbrukningsvaror. Speciesismen legitimerar denna verksamhet, samtidigt som den ideologiska hierarkin mellan människor och djur lånar sig till vulgär biologism och försvar av hierarkier mellan människor. Båda systemen måste avskaffas för att vi ska kunna ha en värld där alla djur får finnas till för sin egen skull och inte enbart för vinstintressets skull.

Läs hela artikeln på Aftonbladet.se.

5 kommentarer:

M-H Boccara sa...

Per-Anders, det var en riktigt bra artikel ni skrev. Bra jobbat och tack!

Anonym sa...

Grym artikel såklart!
Jag tror faktiskt att en viktig sak är att vi vegetarianer å veganer börjar förändra språket, diskursen så att säga (jag har förstått att du sysslar en del med diskursteori). Användandet ordet Specisism kan inte underskattas. Dels för att man sätter ord på förtrycket å dels genom att man påvisar likheterna mellan rasism, fascism, sexism och specisismen.

Riktigt kul att ni försöker höja debatten till en ny nivå! det behövs verkligen.

Joakim sa...

Det är bra skrivet, men jag önskar att ni kunde hålla isär kritiken av kapitalismen och speciesismen. Ni beskriver på ett utmärkt sätt hur vinstmaximering utan några djurrättsliga restriktioner genom ganska okontroversiella ekonomiska mekanismer leder till övergrepp på djuren. Det följer inte att "båda systemen måste avskaffas". Ett annat förtryck som uppstod i samverkan mellan kapitalismen och en hierarkisk ideologi, nämligen slaveriet, kunnde avskaffas genom att angripa enbart rasismen. Man kan naturligtvis invända att vi fortfarande tampas med rasism även om dess mest extrema manifesationer hör till historien eller att man inte direkt kan generalisera från ett förtryck till ett annat. Det är dock något man först måste argumentera för, vilket ni inte gör i artikeln. Visserligen finns det rimligen ingen plats för en sådan argumentation och den skulle hursomhelst bli mer teoretisk och behöva utgå från premisser som är långt mer kontroversiella än de truismer om "lidande och död" som artikeln nu bygger på. Icke desto mindre blir ert påstående om kapitalismens skuld hängande i luften och högersympatisörer kommer med viss rätt kunna avfärda artikeln genom att avfärda en av dess premisser som ounderbyggd.

Problemet med att koppla samman er kritik av speciesismen med er (måhända berättigade) kritik av kapitalismen är att djurrätt framstår som en höger-vänster-fråga. Det är synnerligen olyckligt då detta redan är en vanlig föreställning och då det dessutom i statistisk mening är sant. Som ni säkert är medvetna om finns det dock en lika radikal kritik av speciesismen från ett marknadspositivt, liberalt håll. Genom att framställa djurrätt som en vänsterfråga gör ni det svårare för den kritiken att få gehör. Ett annat skäl att inte koppla samman kampen mot kapitalismen med kampen mot speciesismen är det motstånd man kan vänta sig. Det ligger visserligen avsevärda ekonomiska intressen, och därmed tillhörande kulturell makt, i bevarandet av ett speciesistiskt samhälle, men de är ingenting emot de intressen som ligger i bevarandet av kapitalismen. Så fortsätt för all del med er kritik av kapitalismen men håll isär den från diskussionen om djurrätt, åtminstone i debattartiklar i aftonbladet.

Anonym sa...

Tack för en mycket bra artikel - en röst som verkligen behövs i medierna!

Tack Joakim som lämnade mycket goda synpunkter angående profileringen av djurrättsfrågorna!

Anonym sa...

Kanonbra verkligen! Men riskerar man inte att skapa avstånd till "svennebanan" genom att använda ett ord som speciecism. Eller behöver begreppet bara blir mer känt?