Sidor

söndag, juli 25, 2010

Amendurå-speciesismen

Peter Nilsson på Djurens Rätts blogg träffar här huvudet på spiken i den aktuella debatten om slakt utan bedövning.

Det borde förresten finnas ett namn för den här tekniken att osynliggöra det institutionaliserade djurförtrycket genom att alltid hänvisa till att någon annan gör något värre mot djur. I boken Vivisection in historical perspective (red. Rupke, 1987) kallar Andreas-Holger Maehle och Ulrich Tröhler detta argument för tu-quoque-argumentet, efter latinets "du med", "även du".

Amendurå-speciesism skulle det kanske kunna heta på svenska? Istället för att ifrågasätta den delade synen på djur som objekt och resurser för människor, träter de olika lägren om vem som är mest avvikande från normen - utan att någon sida är beredd att ifrågasätta normen som sådan.

Inga kommentarer: