Sidor

måndag, augusti 09, 2010

Dagens citat

"Jag anser, att Riksdagen har så mycket på sitt samvete, att, om den nu slutade med en god gärning, det icke skulle skada."

- Herr Vahlin i riksdagens andra kammare, fredagen 17 maj 1895 (dagen innan riksdagen tog sommarlov), yrkar bifall till att låta konungen utreda om det behövs en hårdare lagstiftning för att skydda djur från lidande i samband med slakt.

(Tillägg: Kammaren avslog förslaget med 97 röster mot 60.)

Inga kommentarer: