Sidor

måndag, augusti 02, 2010

Vem behöver egentligen veta hur det är att vara en ko?

Läste just en lång diskussionstråd om djurförtrycket på Facebook och kom att tänka på en sak jag länge funderat på. I just den här tråden kom diskussionen att handla om huruvida kor lider av att kalven tas ifrån dem för att människor ska komma åt kons mjölk.

Denna separation av ko och kalv är standardförfarande i mjölkindustrin. Alstrandet av en unge är förstås, som för alla däggdjur, en nödvändighet för mjölkproduktion. Men resultatet blir också fler kalvar än som behövs för att ersätta mjölkkorna. Så de flesta kalvar skickas till slakt. När man konsumerar komjölk betalar man alltså också för dödandet av en massa kalvar (liksom dödandet av en massa kor som regelmässigt "kasseras" vid 4-5 års ålder när de inte producerar lika mycket mjölk längre). Alldeles bortsett från det uppenbara faktum att mjölk inte är en växt, så finns det alltså inget "vegetariskt" med mjölkkonsumtionen.

Hur som helst. Just den här diskussionen på Facebook kom i alla fall, som så många andra diskussioner om djurförtrycket, att handla om huruvida det finns vetenskapliga bevis för ett visst missförhållande - i detta fall kons saknad av kalven. Och det finns det förstås massor av. Men det är inte det intressanta.

Det intressanta är varför det är så viktigt att veta. Hur kommer det sig att det i vissa sammanhang blir så intressant att veta hur det är att vara en ko? Varför intresserar sig människor som under en vanlig vecka förmodligen inte tänker på en ko en enda gång plötsligt för detta specifika spörsmål? Varför kommer detta behov av kunskap och vetenskap så plötsligt och intensivt i just dessa diskussioner om djur?

Jag kan bara se en anledning: När djurexploateringen ifrågasätts söker dess försvarare skäl att rangordna människan "högre" på något sätt. Då är det viktigt med bevis på att "vi" är smartare, att "vi" kan förstå konst och litteratur, att "vi" kan räkna ekvationer och bygga rymdraketer. Ja, nästan vad som helst som "dom" inte kan duger för att bevisa att "vi" är bättre.

Men so what? Sett ur universums synvinkel, vem bryr sig om jag är (i alla fall lite) bättre på att använda verktyg än en råtta och bättre på att planera morgondagens schema än en katt? Det borde vara ganska uppenbart att de saker som vi tenderar att välja ut och uppvärdera som de viktigaste i naturen bara är de saker som vi själva är bra på.

Som filosofen Bertrand Russell skrev redan 1932:

There is no impersonal reason for regarding the interests of human beings as more important than those of animals. We can destroy animals more easily than they can destroy us; that is the only solid basis of our claim to superiority. We value art and science and literature, because these are things in which we excel. But whales might value spouting, and donkeys might maintain that a good bray is more exquisite than the music of Bach. We cannot prove them wrong except by the exercise of arbitrary power. All ethical systems, in the last analysis, depend upon weapons of war.

(Russell i P. A. B. Clarke & A. Linzey, red. 1990: Political Theory and Animal Rights, s. 92)


Russell har rätt. Frågan om huruvida våra mänskliga egenskaper är viktigare än andra varelsers egenskaper kan inte bestämmas på ett "positivt" sätt som filosoferna säger. Det går helt enkelt inte att hitta deras "viktighet" där ute i naturen. Däremot kan vissa egenskaper, och deras innehavare, överordnas andra med hjälp av maktmedel - som till exempel våld, propaganda och ideologisk dominans. Och det är ju vanligen så det går till. Det är inte på något sätt inskrivet i kosmos grundstruktur att det är bättre att kunna lösa en ekvation än att, till exempel, andas med gälar eller att kunna flyga från Sverige till Afrika varje höst.

Nog för att alla dessa egenskaper som andra arter har kan vara fascinerande - och för all del värda att studera och spekulera kring. (Som till exempel i filosofen Thomas Nagels berömda uppsats "What is it like to be a bat?") Men det är ju inte den allmänna fascinationen inför tillvarons och naturens mysterier som väcker det här plötsliga behovet av att veta hur kor reagerar när deras kalvar tas ifrån dem.

Detta behov av att veta är snarare ett behov som uppstår hos den som redan har något investerat i konsumtionen av djurprodukter. Om man har slutat med att konsumera sådana produkter inser man efter ett tag att sådana frågor inte kommer upp över huvud taget i ens vardagsliv - just för att det inte finns något behov av svaret. Är det inte snarare så att frågan om huruvida en ko saknar sin kalv eller inte egentligen bara är viktig för den som redan har planerat att ta kalven ifrån henne? Är det inte en fråga som bara uppkommer hos den som behöver ett alibi och som ser vetenskapen som en källa till detta alibi?

Vetenskapen har också den i sammanhanget stora fördelen att den aldrig bevisar något fullständigt. Alla resultat är, idealt sett, tentativa och öppna för revision. Och för varje studie som görs finns det en annan som avviker lite och som kan användas för att ifrågasätta den första.

Det vetenskapsidealet är förmodligen en bra sak på många sätt, men politiskt sett kan vetenskapens tentativa och föränderliga karaktär användas till en mängd obehagliga syften. Ni känner till exemplen: Cigaretter är inte skadliga, för studierna av lungcancer bland rökare ger olika resultat. Klimatet ändras inte, för forskarna är oeniga och studierna otillräckliga. Och kor lider kanske inte alls av att skiljas från sina kalvar, för de olika rapporterna drar olika slutsatser.

Vad blir resultatet av detta? Mycket ofta status quo. Inget har bevisats med säkerhet. Och följaktligen behöver ingen ändra på något. Inga privilegier behöver ifrågasättas och inget ansvar utkrävas. Ingen är skyldig och ingen är ett offer.

Ett ytterligare problem här är att vi djurrättsförespråkare så ofta dras in i det här vetenskapliga spelet. Vi ska bemöta våra motståndare med kunskap, heter det. Vi ska visa dem att vårt ställningstagande är mer välgrundat än deras. Och det är kanske en bra idé på papperet. Men vad händer om den kunskap och vetenskap som produceras systematiskt utgår ifrån speciesistiska frågeställningar? Eller om det helt enkelt saknas forskning om de relevanta frågorna? Eller om frågorna helt enkelt inte går att besvara? Då riskerar vi bara att slösa bort vår tid. Istället för att diskutera djurens moraliska ställning hamnar vi i oändliga diskussioner om vad minkarnas antydan till simhud mellan tårna egentligen betyder för deras behov av vatten. Eller vad några procent i ökning eller minskning av stresshormoner egentligen betyder för en ko. Och vem tjänar egentligen på att vi ägnar oss åt sådant? Förmodligen de krafter som inget hellre vill än att ha tystnad kring frågan om djurens rättigheter.

Kanske borde vi inte ens försöka besvara frågor som "Hur är det för kon att berövas sin kalv?" Så snart vi accepterar den frågeställningen så rör vi oss nämligen inom speciesismens problemformulering. Detta blir uppenbart om vi tar exempel med människor. Låt oss säga att jag ställde frågan "Undrar om svarta människor är bättre än vita på att utföra hårt fysiskt arbete på åkrarna under såväl soliga som och kyliga förhållanden?" Vem skulle inte genomskåda det rasistiska motivet med den frågan? Eller om jag ställer frågan "Undrar om män eller kvinnor är bäst på att ta hand om barn och hem?" Hur kan man undgå att se viljan till kvinnors underordning i den frågan?

På samma sätt måste vi börja se viljan till speciesism bakom behovet av att veta. Och snarare än att leta positiva svar borde vi ställa motfrågor:

Vem är du som vill veta? Och vad tjänar du på svaret?

1 kommentar:

Jon W sa...

Föga överraskande håller jag inte med... cirkelresonemang enligt min mening.

Det är naturligtvis sant att den sortens frågeställning om djurs upplevelser är intressanta främst om man vill ha djurhållning i någon form, eller i varje fall kan överväga det. MEN DET ÄR JU PRECIS DET BEFOLKNINGSMAJORITETEN VILL. Frågeställningen blir tvivelaktig enbart därför att du redan från början definierat djurhållning som förtryck. Men för den som inte delar utgångspunkten visar din argumentation inte alls på något tvivelaktigt, förutsatt att forskningen utförs på hederligt sätt alltså.

Lika lite som "kosmos" säger till oss att människors liv är viktigare än fågelspindlars, säger "kosmos" till oss att lycka, frihet, kunskap eller något annat är viktigt överhuvudtaget. Vi kan inte slå fast det genom en logisk argumentation, logisk argumentation kan visa om vi är konsekventa i vårt tänkande eller inte, men i grunden ligger alltid några i någon mening godtyckliga värderingar.